Arbeidsdrift - Byggteknisk avdeling

Avdelingen består av tre verksbetjenter og en verksmester.

Hovedoppgavene er å drifte fengselets bygninger og utføre vedlikeholdsoppgaver i samarbeid med statsbygg.

Avdelingen driver øyas sagbruk og et lite verksted der det produseres diverse trevarer til salg og internt bruk.

Avdelingen sysselsetter ca 20 innsatte og det er et mål at alle skal få med seg noe kompetanse de kan bruke i arbeidslivet etter soning.

Vårt hovedfokus i så måte er tømrerfaget hvor vi samarbeider med skolen om tømrerfag VG1  VG2  VG3. Bastøy er godkjent opplæringsbedrift i tømrerfaget og byggteknisk har som regel minst en  tømrerlærling med kontrakt.

Etter brannen 7 oktober der byggteknisk sine lokaler brandt ned til grunnen sto vi uten snekkerverksted, kontorer og lager. Avdelingen har fortiden midlertidige lokaler i brakkerigg.

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT