Arbeidsdrift - Landbruksavdelingen

Våre underavdelinger: Stallen   Fjøset   Skogsdriften

Kufjøset
Vi driver spesialisert kjøtt- og livdyrproduksjon. Kurasen heter Hereford. De er letthåndterlige, rolige og nøysomme dyr som beiter halve året i skog og utmark. I vinterhalvåret er de i fjøset, og får sine kalver i mars måned.

Sommerstid består arbeidet i reparasjon av gjerder, høykjøring, vedlikehold av fjøset, tilsyn på utmarksbeitet og diverse registreringer.

Vinterstid består arbeidet i fôring, strøing i bingene, utkjøring av møkk, pussing og børsting av dyra og tilsyn. Du tar også del i kalvingen.

Det jobber to innsatte i kufjøset.

Sauefjøset
Vi produserer sauekjøtt til eget kjøkken. Besetningen teller 17 mordyr av rasen Norsk Pelssau.

Sommerstid består arbeidet i reparasjon av gjerder, høykjøring, vedlikehold av fjøset, tilsyn på utmarksbeitet og diverse registreringer.

Vinterstid består arbeidet i fôring, medhjelper i vår- og høstklipping av sauen, strøing i bingene, utkjøring av møkk  og tilsyn. Du tar også del i lammingen som er i april og mai. Er det tid til overs, arbeider røkteren sammen med ”vedgjengen”.

Det jobber en innsatt som røkter i sauefjøset. I lammingsperioden arbeider det seks personer i turnus.

 

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT