Arbeidsdrift - Landbruksavdelingen

Våre underavdelinger: Stallen   Fjøset   Skogsdriften

Skogbruk
Vi hogger og kjører tømmer i skogen hver vinter. Skogskjøtselen gjør vi på høsten. Arbeidsoppgavene er hogging av trær med motorsag, kjøring(lunning) av tømmer med traktor og hest, treplanting og rydding og tynning med motorisert ryddesag.

Det jobber fra to til syv personer i skogen fra oktober til april.

Vedproduksjon
Vi produserer ved i småsekker for salg til innbyggerne i Horten. Til det har vi et moderne vedanlegg med stor kapasitet.

Arbeidsoppgavene består i å betjene vedmaskinen, fylle vedsekkene med ved fra transportbåndet og stable vedsekkene på pall.

Det arbeider fra tre til åtte personer i produksjonslinjen fra januar og ut mai.

 

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT