Arbeidsdrift - Landbruksavdelingen

Våre underavdelinger: Stallen   Fjøset   Skogsdriften

Stallen
Vi har seks arbeidshester. Rasen heter Norsk Dølehest. Den har et godt humør, er sterk, allsidig og liker å jobbe.

Arbeidsoppgavene vi gjør med hestene er mange. Pløying, harving, gjødsling, radrensing og såing i kjøkkenhagen hører til jordbruksoppgavene.

Vinterstid arbeider vi i skogen med hestene. Der kjører de tømmer ut av skogen og til sagbruket.

Ellers kjører hestene kildesortert søppel fra beboelseshusene to ganger i uka, varetransport til og fra ferga og enkelte besøkende til fengselet.

Andre oppgaver for stallarbeiderne er daglig fôring, børsting og stell av hestene, møkking og strøing, vedlikehold av stall, gjerder og seletøy og tilsyn med hestene.

Det jobber inntil åtte personer i stallen.

 

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT