Arbeidsdrift - Landbruksavdelingen

Våre underavdelinger: Stallen   Fjøset   Skogsdriften

Du trenger ingen forkunnskaper for å jobbe i gårdsdriften. Vi gir deg den praktiske opplæringen du trenger for å utføre oppgavene. Opplæringen skal legge til rette for opplevelse og mestring av arbeidsoppgaver, og bidra til utvikling av samarbeidsevne og omsorg for mennesker, dyr og miljø. Opplæringen følger den takten som er naturlig for deg. Alt du lærer deg dokumenteres opp mot Læreplan i felles programfag Naturbruk VG1, VG2 og VG3 og opplæringsplaner.

Bastøy gård
Gården på Bastøy består av 300 dekar innmark og 2000 dekar skog og annen utmark. Gårdsriften er økologisk og bygger på en bærekraftig produksjon uten bruk av kunstgjødsel og giftige sprøytemidler. Husdyrene på Bastøy lever i et miljø som tar hensyn til deres naturlige behov og adferd.

Kufjøset
Vi driver spesialisert kjøtt- og livdyrproduksjon. Ku-rasen heter Hereford. De er letthåndterlige, rolige og nøysomme dyr som beiter halve året i skog og utmark. I vinterhalvåret er de i fjøset, og får sine kalver i mars måned.
Sommerstid består arbeidet i reparasjon av gjerder, høykjøring, vedlikehold av fjøset, tilsyn på utmarksbeitet og diverse registreringer.
Vinterstid består arbeidet i fôring, strøing i bingene, utkjøring av møkk, pussing og børsting av dyra og tilsyn. Du tar også del i kalvingen.
Det jobber to innsatte i kufjøset.

 

Sauefjøset
Vi produserer sauekjøtt til eget kjøkken. Besetningen teller 17 mordyr av rasen Norsk Pelssau.
Sommerstid består arbeidet i reparasjon av gjerder, høykjøring, vedlikehold av fjøset, tilsyn på utmarksbeitet og diverse registreringer.
Vinterstid består arbeidet i fôring, medhjelper i vår- og høstklipping av sauen, strøing i bingene, utkjøring av møkk  og tilsyn. Du tar også del i lammingen som er i april og mai. Er det tid til overs, arbeider røkteren sammen med ”vedgjengen”.
Det jobber en innsatt som røkter i sauefjøset. I lammingsperioden arbeider det seks personer i turnus.

 

Stallen
Vi har seks arbeidshester. Rasen heter Norsk Dølehest. Den har et godt humør, er sterk, allsidig og liker å jobbe.
Arbeidsoppgavene vi gjør med hestene er mange. Pløying, harving, gjødsling, radrensing og såing i kjøkkenhagen hører til jordbruksoppgavene.
Vinterstid arbeider vi i skogen med hestene. Der kjører de tømmer ut av skogen og til sagbruket.
Ellers kjører hestene kildesortert søppel fra beboelseshusene to ganger i uka, varetransport til og fra ferga og enkelte besøkende til fengselet.
Andre oppgaver for stallarbeiderne er daglig fôring, børsting og stell av hestene, møkking og strøing, vedlikehold av stall, gjerder og seletøy og tilsyn med hestene.
Det jobber inntil åtte personer i stallen.

 

Maskinførere
Vi har fire traktorer og en beltegravemaskin på øya.

Maskinførerne får opplæring og ansvar for egen maskin. De fører kjørebok, forestår ukentlig service og vedlikehold og deltar sammen med landbruksmekaniker på de store servicene.

Arbeidsoppgavene ellers er innen veivedlikehold, brøyting, transport, jord og skogbruk.

Skogbruk
Vi hogger og kjører tømmer i skogen hver vinter. Skogskjøtselen gjør vi på høsten. Arbeidsoppgavene er hogging av trær med motorsag, kjøring(lunning) av tømmer med traktor og hest, treplanting og rydding og tynning med motorisert ryddesag.
Det jobber fra to til syv personer i skogen fra oktober til april.

Vedproduksjon
Vi produserer ved i småsekker for salg til innbyggerne i Horten. Til det har vi et moderne vedanlegg med stor kapasitet.
Arbeidsoppgavene består i å betjene vedmaskinen, fylle vedsekkene med ved fra transportbåndet og stable vedsekkene på pall.
Det arbeider fra tre til åtte personer i produksjonslinjen fra januar og ut mai.

Gartneriet
Vi har to veksthus. Her lager vi grønnsak- og blomsterplanter som skal plantes i kjøkkenhagen og blomsterbed. Vi produserer tomater, agurker, paprika og meloner.
Kjøkkenhagen er ti dekar stor. Her dyrkes alle typer grønnsaker for salg og til eget kjøkken.
Arbeidsoppgavene består i såing, prikling, planting, vanning, luking og annen ugraskamp, gjødsling, høsting og pakking.
I gartneriet arbeider det fra to til syv personer fra mars til september.

Park og idrett
Arbeidsoppgavene i parken består i planting og stell av sommerblomstene,
beskjæring, plenklipping og plenvedlikehold. På idrettsanlegget holdes løpebanen i god skikk. Graset på fotballbanen gjødsles, vannes og klippes jevnlig. Merking av banen før hver fotballkamp hører med.
Det jobber fra to til fire personer i park og idrett fra april til oktober.

Frø og grasproduksjon
Vi dyrker korn, erter, bønner og gras til husdyrene våre. Arbeidsoppgavene knyttet til denne produksjonen er pløying, harving, såing, ugrasharving, tresking, transport, slått og pressing.
Det er traktorførerne som gjør dette arbeidet.

 

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT