Arbeidsdrift - Maritim avdeling

Maritim avdeling ved Bastøy fengsel består av fergen MF ”Vederøy”, passasjerbåten ”Kalven” og et rederikontor på øya. Hovedoppgaven til avdelingen er å sørge for sikker transport av passasjerer og materiell til og fra øya. Årlig fraktes ca 50.000 passasjerer og 2000 kjøretøy med MF ”Vederøy”. Avdelingen består av 6 fast ansatte, noen vikarer og ca 12 innsatte.

Fergen – MF ”Vederøy”

Passasjer- og bilfergen Vederøy

MF ”Vederøy” er en passasjer- og bilferge som kan ta inntil 70 passasjerer og 30 tonn dekkslast. Fergen er bygd i Finland i 1991, og ble kjøpt inn til fengselet i 2007. I perioden 2008 til 2009 ble fergen ombygd med blant annet forlengelse og utbredding.
I slutten av august 2009 ble MF ”Vederøy” satt inn i regulær drift mellom Horten og Bastøy, som erstatning for tidligere MS ”Foldin”. MF ”Vederøy” er porten til fengselet, og har kaiplass syd for Bastø Fosens ferger i Horten.

Fergen har en bemanning på 3, med 1 skipsfører og 2 lettmatroser. Faste mannskaper jobber i turnus og lettmatrosene går dagvakter om bord.

Som innsatt på Bastøy fengsel er det mulig å søke stilling i maritim avdeling, og etter nødvendig klarering og opplæring kunne få jobbe som lettmatros på fartøyene.

På ukedager seiler ”Vederøy” 10-11 tur/retur Horten-Bastøy etter egen oppsatt ruteplan (rutetider). Det er noen færre avganger i helgene.

Hoved data  
Navn:   "MF VEDERØY"
Kallesignal:   LAWB
Type:   Bilferge
Klasseselskap   Sjøfartsdirektoratet
Passasjerskip:   Fartsområde 2
     
Hoved dimensjoner
Lengde o.a:   28,1 meter
Bredde:   6,95 meter
Vekt:   153,97 tonn
Dyptgående (s)   2,06 meter
Kapasitet   70 passasjerer
Dekkslast   30 tonn
     

Arbeidstrening, praksis og utdanning

Ønsker du praksis og eller utdanning innen maritime fag mens du gjennomfører soning, er det mulig å søke overflytting til Bastøy fengsel. Det stilles noen spesielle kriterier for å få sone på Bastøy og for å få arbeidstrening og praksis i maritim avdeling. Ønsker du arbeidstrening på båt eller ferge er første steg å søke seg til Bastøy fengsel. Deretter er det mulig å kunne søke seg inn i maritim avdeling.

De innsatte som blir tatt inn i avdelingen har gjerne en maritim bakgrunn, en interesse for sjøen eller et ønske om jobb og arbeidstrening innen det maritime feltet. Bastøy fengsel har som mål å tilføre de innsatte kompetanse og arbeidstrening den tiden de soner i fengselet.

Maritim avdeling samarbeider tett med Skolen i fengselet. Avhengig av hvilken bakgrunn den enkelte har fra før, kan det lages et eget utdanningsløp i samarbeid med skolen og eventuelt med NAV.   

For å jobbe som lettmatros/makinpasser på fergen, stilles det formelle krav om gjennomført helsesjekk hos sjømannslege, sikkerhetskurs og krise-/passasjerhåndteringskurs. Fengselet dekker kostnadene for kursene til de som skal jobbe som lettmatros. I tillegg må lettmatrosene gjennomføre opplæring om bord i fergen, og bestå en egen utsjekk og test av ferdigheter.

 

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT