Arbeidsdrift

Arbeidsdriften på Bastøy har et meget variert arbeidstilbud som du kan få et innblikk i ved å klikke på : Landbruk, Teknisk, Kjøkken og Maritim avdeling.

Felles for disse arbeidsplassene er at det gis opplæring etter oppplæringsplaner.
Disse er dokumentasjon på veien til for eksempel et fagbrev.

Arbeidsdriften ved fengselet og Horten videregående skole som driver skolen på Bastøy, samarbeider om undervisning og opplæring og bidrar sammen til økt kompetanse for den enkelte innsatte.

Vårt felles slagord er:   Sitt ikke på vent, bli kompetent!

 

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT