Jobb hos oss i Bastøy fengsel:

 

Vi bruker "JobbNorge" som søknadsbase for stillinger på Bastøy: Se mer her

 

Lyst til å jobbe ved Bastøy fengsel?

Hvilke jobber kan vi tilby?
Bastøy fengsel ansetter i all hovedsak fengselsbetjenter og fagarbeidere. I arbeidsdrifta har vi fire avdelinger; kjøkken (kjøkken og butikk), teknisk (blant annet tømring, maling, renhold), landbruk (stall, jordbruk og skogbruk, gartneri) og maritim avdeling (ferjedrift). I tillegg har vi noen ruskonsulenter, sosionomer, jurister, økonomer, personal/lønnsmedarbeidere.

Arbeidsoppgaver:
Både i vakta og drifta er hovedoppgaven å jobbe med innsatte.
Vakta har ansvaret for sikkerheten i fengselet. Drifta har ansvaret for de innsatte i løpet av arbeidsdagen, og skal være arbeidsleder for en gruppe innsatte.  Det vil derfor være viktig å ha interesse og kunnskap om arbeid med mennesker og ha relasjonskompetanse, uansett stilling du innehar hos oss.

Kompetanse vi ønsker:
Hovedsakelig ønskes ansatte med fagkompetanse innen de enkelte fag, men for timebetalte vikarer vurderer vi også andre bakgrunner. Alle som skal jobbe hos oss må imidlertid være over 20 år, ha plettfri vandel, ha gode muntlige norskkunnskaper, ha førerkort og det legges stor vekt på personlig egnethet.

Hvordan søke?
Alle våre faste stillinger og vikariater blir lyst ut offentlig via JobbNorge, og søknader sendes elektronisk gjennom JobbNorge.

Av og til har vi behov for vikarer i sikkerheten(vakta) og i arbeidsdrifta. Dette er timebetalte vikarer ved behov eller korttidsvikarer for en kortere periode. Dersom du ønsker å søke som kortidsvikar, kan du gjøre dette ved å bruke JobbNorge.no. Der har vi opprettet en annonse for vikarer i vakta og en for vikarer i drifta.

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT