Bastøy fengsel:

 

Postadresse:   Fakturaadresse:   Besøksadresse:   Vareadresse:
Bastøy fengsel,   Bastøy fengsel,   Bastøy fengsel,   Bastøy fengsel + navn,
Dokumentsenteret,   Kriminalomsorgen   MF Vederøy   ByPost Vestfold AS
Postboks 694,   Fakturamottak DFØ   Horten havn   Borgeskogen 37
4302 SANDNES   Postboks 4721   Rustadbrygga   3160 STOKKE
    7468 TRONDHEIM        
    Elektronisk fakturering:   3187 HORTEN    
    911830868        

 

Åpningstid 08:00 - 15:00
Tlf. (sentralbord) 33 08 37 00
Telefaks:           33 07 32 39 (Administrasjon)
Telefaks:           33 08 37 27 (Sentralvakten)

Epost: postmottak.bastoy-fengsel@kriminalomsorg.no


Adresse for private brev til insatte på Bastøy fengsel er:

"Mottakers navn",
Postboks 100,
3191 HORTEN

Ønsker du å overføre penger til en innsatt på Bastøy fengsel, benytt følgende og merk overføringen med innsattes navn
Kontonummer: 1506 29 84462
Iban: NO69 1506 2984 462
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

 

Sjekk også: båttider og besøksinfo

Opplev Oslofjorden - opplev Bastøy Fyr
Utleie av Bastøy Fyr:

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT