Bastøy fengsel:

 

Noen nyttige adresser, telefonnummer og e-postadresser:

Kriminalomsorgen region sør:
Tlf. 33 20 70 00
e-post: postmottak.region-sor@kriminalomsorg.no

Kriminalomsorgsdirektoratet:
Tlf. 404 38 800
e-post: postmottak-8005@kriminalomsorg.no

Foreningen for fangers pårørende:
Tlf. 22 11 41 30
e-post: post@ffp.no

Way back:
Tlf. 23 22 80 10

Kriminalomsorgen på nett: www.kriminalomsorgen.no

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT