Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) innførte 5. januar nye tiltak for å hindre smitte i fengslene.

Varigheten av tiltakene ble 18. januar forlenget til og med 1. februar.

Grunnet utbrudd av mutert covid-19-virus i Follo-området, innførte KDI 24. januar nye tiltak for enheter i områder med henholdsvis risikonivå 4 og 5.

Gjeldende nasjonale tiltak og anbefalinger for håndtering av covid-19 innebærer at man nå i størst mulig grad skal begrense sosial omgang. Dette må også gjelde for innsatte i fengsel og betyr i praksis at permisjoner, utganger og besøk i utgangspunktet ikke gjennomføres.

Bastøy Fengsel vil ha stengt for besøk til og med 1 februar.
Hjemmesiden blir oppdatert fortløpende ved forlengelse eller endring av tiltak fra overordnet nivå.

Pårørende kan avtale videobesøk med innsatte.

 

 

 

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT