Samarbeidspartnere - NAV:

NAV I BASTØY FENGSEL

Kriminalomsorgen og NAV har inngått en samarbeidsavtale for å sikre at innsatte får tilgang til de tjenester de har krav på mens de soner. Samarbeidet skal bidra til en samordnet og tilpasset innsats for å dekke den enkeltes behov og fremme tilpasningen til samfunnet og tilstlutning til arbeidslivet.

Bastøy har en egen NAV konsulent som jobber i fengselet faste dager i uken. Hovedgoppgaven er å kartlegge den enkeltes bistandsbehov i forhold til å komme seg i arbeid etter endt soning og gjennomføre kvalifiseringstiltak som sertifisering, skolegang og arbeidspraksis. Målet er å bistå til at overgangen fra soning til arbeidsliv blir enklere.

Samordning av tiltak for tilbakeføring

I en forlengelse av samarbeidet mellom Kriminalomsorgen og NAV er Bastøy en av syv fengsel i Norge som deltar i prosjektet ”Fra fengsel til kvalifiseringsprogrammet”. Prosjektets mål er å videreutvikle samarbeidet mellom Kriminalomsorgen, NAV og andre aktuelle samarbeidsinnstanser med tanke på en helhetlig tilbakeføringsprosess.

En positiv tilbakeføring er også avhengig av den innsattes motivajson, derfor jobber dette prosjektet mye med motivasjonsarbeid i samarbeid med KREM (www.krem-norge.no). Målgruppen for prosjektet er de innsatte som kan har rett på kvalifiseringsprogrammet (www.nav.no).

 

 

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT