Statsbygg

Statsbygg

 

 

Statsbygg som eier av Bastøy forvalter og drifter de ca 82 bygningene på øya.

Statsbygg har pr i dag 2 ansatte på Bastøy.

All drift og vedlikehold av eiendomsmassen  skjer i nært samarbeid med kriminalomsorgen og Bastøy's egen vedlikeholdsavdeling.

Større utbedringer og vedlikeholdsoppdrag gjennomføres av eksterne håndtverkere gjennom rammeavtaler og anbudskonkurranser.

Driftstekniker Frede Bugge
e-mailadr: fras@ststsbygg.no
Tlf 33 08 37 67

Driftstekniker Morten Hoff Andersen
e-mailadr: mora@ststsbygg.no
Tlf 33 08 37 67

 

 

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT