Samarbeidspartnere - Helsepersonell:

Helseavdelingen  på Bastøy er normalt åpen hver dag fra mandag tom fredag.  

Vi som jobber her er  en  psykiatrisk sykepleier i  full  stilling, samt  enda en sykepleier en dag pr.uke. Vi har  en  lege som skal være tilstede  halv dag hver uke. Pt er det på torsdager. I tillegg har vi  en fysioterapeut som kommer  en gang pr uke samt tannlege som kommer  en dag hver andre uke.  

Så lenge du er på Bastøy, har vi hovedansvaret for din helse og erstatter din fastlege som du har privat, dersom du har det. Hvis vi mener at vi ikke kan hjelpe deg, søker vi hjelp hos spesialisthelsetjenesten, bl.a v/Sykehuset i Vestfold (SIV). For øvrig har vi et godt utstyrt legekontor som kan ta de prøver det er behov for.Noen blodprøver sender vi til SIV for videre undersøkelser.  

For å komme i kontakt med oss må du fylle ut samtalelapp. Viktig med gode og konkrete opplysninger slik at vi kan prioritere riktig. Be om en konvolutt hvis det er ting du ikke vil skrive så alle ser det. Normalt er det kort ventetid for å få tildelt legetime her på Bastøy. Henvisning til spesialisthelsetjenesten kan ta noe lenger tid. Ved akutte tilfeller og skader vurderer som oftest vaktpersonellet i samråd med sykepleier eller legevakt over telefon om fremstilling til lege bør gjennomføres. 

NB! Taushetsplikten vår er i henhold til lover og regler. Vårt datasystem er ikke tilknyttet fengslets. 

 

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT