Samarbeidspartnere - Kirken:

Prestetjenesten – Religiøs virksomhet.

Bastøy fengsel har prest i full stilling. Fengselspresten er ansatt av Kirke- og Utdanningsdepartementet. Presten tilhører de eksterne tjenestene i fengselet på linje med helsetjenesten og fengselsundervisningen.

Fengselspresten tilbyr flere tjenester. Primært er han samtalepartner.  Presten har taushetsplikt om det som er betrodd ham i fortrolig samtale.

Ut fra en helhetsforståelse av mennesket vil presten arbeide for å forebygge skader soningstiden kan medføre, og i tverrfaglig samarbeid med øvrige helsetjenester bidra i en rehabiliteringsprosess som kan bli til nytte når de innsatte skal tilpasse seg samfunnet etter soningen.

Annenhver søndag arrangeres gudstjeneste i fengselets egen kirke eller i friluftskatedralen inne på øya. Kaffe og kaker eller annen servering tilbys etter gudstjenestene.

Presten arrangerer også møter og kulturtiltak med besøk fra grupper utenfra.

Ønsker man kontakt med representant for annet trossamfunn, kan dette ordnes med presten.

 

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT