Samarbeidspartnere - Skole:

Informasjon om skolen ved Bastøy fengsel:

Den som soner i et norsk fengsel, har minst samme rettigheter til opplæring som man ville hatt utenfor murene. Skoleavdelingen på Bastøy hører til Horten videregående skole, og skolekontoret er i første etasje i kirkebygget.

Skolen ved Bastøy fengsel

I samarbeid med fengslet tilbyr skolen opplæring i flere yrkesfag, fellesfag, kortere og lengre kurs som er nyttige i et framtidig yrkesliv samt noe oppfølging av privatister. Vi legger til rette så godt vi kan for at innsatte skal få muligheten til å oppnå kompetanse i ønsket fagområde. For noen betyr dette tett oppfølging med lærer, for andre egne studier og lån av bøker. Slagordet vårt sammen med fengslet er: Sitt ikke på vent, bli kompetent!

Vi har et selvstudierom med åtte plasser med IFI (internett for innsatte). I tillegg har vi en utlånsordning for pc-er på rommet. Private pc-er må det søkes fengslet om å få med inn, og vil vanligvis tillates for bærbare pc-er, som fengslet da installerer kontrollordninger på.

Skolen samarbeider med arbeidsdrifta for å kunne tilby en opplæring innen yrkesfag som passer den enkelte best mulig. Realkompetansevurdering kan være et ledd i dette arbeidet hvis du har et ønske om å oppnå sluttkompetanse innen et fag. Voksne (over 24 år) som har fullført grunnskole men ikke videregående opplæring, har rett til å få realkompetansevurdert sine kunnskaper og ferdigheter for å få tilpasset opplæring. Dette er uavhengig av om kunnskapene/ferdighetene er ervervet gjennom skole, kurs, ”svart” eller ”hvitt” arbeid. Innsatte med utenlandsk bakgrunn har den samme rettigheten, hvis de har oppholdstillatelse. Med godkjent realkompetanse kan du få kortere opplæringstid og en raskere vei til vitnemål/fagbrev.

I samarbeid med arbeidsdrifta kan skolen også lage praksisattester for arbeidet innsatte har hatt i soninga. Attesten blir da knyttet opp mot kompetansemål i læreplanen for det aktuelle faget.

Skoleavdelingen har skolerådgiver som hjelper til med dette og andre spørsmål du måtte ha.

Opplæringen vi tilbyr består av noen faste kurs/fag, andre vurderes satt opp etter ønsker og behov.
For 2013 er det faste tilbudet foreløpig:

 

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT