Sikkerhet:

Vakta på Bastøy betjenes av personer med fengselsfaglig bakgrunn. Våre hovedoppgaver er kontroll og sikkerhet, kontaktbetjentarbeid og målrettet miljøarbeid.

Kontaktbetjentordingen:
Alle domfelte vil få tildelt en kontaktbetjent første dagen. Kontaktbetjenten skal gjennomføre en førstegangssamtale med den domfelte innen 2 uker. Sammen skal de kartlegge ønsker for soningen, kunnskap og erfaringen til domfelte. Kontaktbetjenten er den domfeltes nærmeste ansatte i fengselet. Kontaktbetjenten skal være den som primært skal bistå med informasjon, hjelp til søknader, bistand ved kontakt til det offentlige og lignende.

Bevegelsesfrihet:
Innsatte har anledning til å bevege seg fritt rundt på øya, men med noen få unntak.
Alle innsatte skal være inne på sine respektive hus fra kl: 23.00-07.00 på hverdagen
og 23.00-08.00 i helger og helligdager.

Oppstilling og telling:
Telling er pålagt og er høyt prioritert på grunn av sikkerhet og kontroll. Hensikten er å ivareta innsattes egen sikkerhet og for at fengselet skal til en hver tid ha kontroll på antallet. Telling foregår 4 ganger i døgnet til bestemte tider.

Ringerutiner:
Bastøy fengsel har 5 telefonbokser som de innsatte disponerer til faste tider.
Mandag-fredag i lunsjen og etter arbeidstid 14.30-22.00. I helger er det 08.00-22.45.
Innsatte må kjøpe telefonkort i butikken på Bastøy. Pårørende kan også ringe tilbake slik at de innsatte ikke blir belastet. Mobiltelefoner er ikke tillat.

Post og aviser:
All post blir levert ut av betjentene. Posten skal åpnes i påsyn av en betjent.

Effekter og verdisaker:
Innsatte kan ha noen mindre, personlige eiendeler hos seg i fengselet. Det kan være privat klær, dvd spiller, mp3 spiller, privat TV (maks 32 tommer) eller gjenstander knyttet til fritid og hobbyvirksomhet. Mobiltelefon og fotoapparat er ikke tillatt. Alle eiendeler som medbringes i anstalten, er på eget ansvar. Dyre verdisaker som smykker og lignende oppfordres til å oppbevares utenfor fengselet. Alle effekter blir visiter og registrert før utlevering.

Rus og doping:
Bastøy fengsel ønsker å legge til rette for at alle skal sone rusfritt og gis mulighet for å motvirke egen kriminalitet. Det er forbudt for innsatte å bruke enhver form for alkohol, narkotika, eller andre rusmidler, bedøvelsesmidler, hormonpreparater eller andre kjemiske stoffer som ikke er lovlig foreskrevet.
Fengselet plukker ut innsatte for avgivelse av urinprøver hver dag. Dette er en stikkprøvekontroll. Hyppighet og tidspunkter vil variere.

 

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT