Straffegjennomføringsseksjonen

Inntaksvurdering   Rusmestringsenheten   Blueshuset (PDF)

Inntak
Bastøy fengsel har plass til 115 innsatte. De fleste av de 115 kommer fra andre fengsler. Noen møter direkte på Bastøy.

Bastøy er et fengsel for langtidsdømte. Gjennomsnittsdommen er på ca 5 år, gjennomsnittsalder på rett under 40 år og soningstid på Bastøy ca 1 år og 6 måneder.

Vi ønsker oss innsatte med lange dommer og tid igjen å sone. Vi ønsker innsatte som vil arbeide med egen motivasjon og endring.

Søknad fra annet fengsel:
Innsatte må søke selv. I søknaden bør man si noe om planer og motivasjon. Avdelingen legger vekt på vurderinger fra avgivende fengsel. Kriminalitet/organisert kriminalitet, rømningsfare og fangesammensetning er viktige momenter i vurderingen om overføring.

Søknad om å starte sin soning ved Bastøy fengsel:
Den domfelte kan ta kontakt med domskontoret på hjemstedet, og komme med ønske om soningssted/fengsel.

Skjema for å sone i Bastøy fengsel

Skjema for Rusmestringsenheten i Bastøy fengsel

Man kan også sende en søknad til Kriminalomsorgen region sør, Kjelleveien 21 postboks 2166 3103 Tønsberg.

 

 

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT