Straffegjennomføringsseksjonen

Inntaksvurdering    Rusmestringsenheten   Blueshuset (PDF)

Rusmestringsenhet
Rusmestringsenheten på Bastøy Fengsel er et tilbud til domfelte rusmiddelavhengige med behov for rehabilitering og behandling i region Sør.

Enheten hadde oppstart 01.12.2009 og har 8 plasser. Vi er tre ansatte,  en avdelingsleder med fengselsfaglig bakgrunn og to ruskonsulenter med bred erfaring innen, rus, psykiatri og behandling.

På rusmestringsenheten jobbes det bl.a. med

Hovedmålet med Rusmestringsenheten er å jobbe mot gode løslatelser og ivareta den innsattes rettigheter både under og etter soning. Det kan for eksempel være behandling i institusjon, soning etter §12, eller forberede løslatelse til egen bolig og jobb/utdannelse.

Vi jobber målrettet for å motivere den innsatte til å velge en rusfri tilværelse etter løslatelse.

Rusmestringsenheten ønsker å gi et helhetlig tilbud til den innsatte. Med fokus på å bedre rehabilitering og behandling av rusmiddelavhengige i fengsel, ser vi at den innsatte bedre kan kontrollere sitt rusmiddelbruk i fremtiden.

Skjema for å sone i Bastøy fengsel

Skjema for Rusmestringsenheten i Bastøy fengsel

 

 

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT